Activitat 7 “On son els calaixos”

Novembre 19, 2008

Durada: 15’

· S’haurà d’explicar breument el funcionament de les carpetes, el seu ús i la seva creació.

Obrir una carpeta amb el nom “2008”.

Obrir altre carpeta al costat amb el nom “Mesos”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Gener”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Febrer”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Març”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Abril”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Maig”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Juny”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Juliol”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Agost”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Setembre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Octubre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Novembre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Desembre”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”

· Obrir una carpeta amb el nom “2008”.

· Obrir altre carpeta al costat amb el nom “Mesos”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Gener”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Febrer”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Març”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Abril”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Maig”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Juny”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Juliol”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Agost”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Setembre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Octubre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Novembre”.

Dintre de “Mesos” obrir una altre carpeta amb el nom “Desembre”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Gener” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Febrer” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Març” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Abril” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Maig” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Juny” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Juliol” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Agost” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Agost” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Agost” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Agost” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Setembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Setembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Setembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Setembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Octubre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Octubre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Octubre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Octubre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Novembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Novembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Novembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Novembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

Dintre de “Desembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 1”.

Dintre de “Desembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 2”.

Dintre de “Desembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 3”.

Dintre de “Desembre” obrir un carpeta amb el nom “Setmana 4”.

· Un cop acabat, guardar la carpeta “Mesos” dintre de la carpeta “2008”.

Descarga aqui, l’activitat 7