Activitat 11: Word 2 “Tirallonga de Monosíl·labs2”

Novembre 19, 2008

Durada: 45’

· Pràctica de format:

Salt de linia.

Alineació a l’esquerra, a la dreta i al centre.

Negreta, cursiva.

Selecció paraules i paràgrafs, per mouse i teclat.

Color.

TIRALLONGA DE MONOSÍL·LABS

Déu

I tu, què vols?

Jo


Doncs jo sols vull
-ei, si pot ser-:


Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.


I un poc de pau.

Un poc de pas,
un poc de pes
i un poc de pis.

I un xic de niu.

Un xic de pic
i un poc de pac
-o un xic de sou
i un xic de xec.

· Copia el següent text exactament igual, alineació, colors, negreta, cursiva…

Déu

I tu, què vols?

Jo


Doncs jo sols vull
-ei, si pot ser-:


Un poc de fam
i un xic de pa.
Un poc de fred
i un poc de foc.
Un xic de son
i un poc de llit.
Un xic de set
i un poc de vi
i un poc de llet.


I un poc de pau.

Un poc de pas,
un poc de pes
i un poc de pis.

I un xic de niu.

Un xic de pic
i un poc de pac
-o un xic de sou
i un xic de xec.

I un poc de (sol) —–> Arial
i un poc de (sal) —–> Century
I un poc de (cel) —>Courier
Un xic de bé
i un xic de mal.
Un poc de mel
i un poc de fel.

I un poc de nit
i un xic de por,
i un poc de pit