Activitat 18: Inet 5 “On és la foto que m’has enviat?”

Novembre 19, 2008

Durada: 1’30’

· Continuar amb la lliçó de Gmail:

· Enviar un correu electrònic als contactes de benvinguda.

· Arxivar els correus rebuts.

· Explicar el funcionament dels documents adjunts quan te’ls envien, com descarregar-ho i veure’l posteriorment.

· Explicar com pots adjuntar arxius amb l’e-mail.

Descarga aqui, l’activitat 18