Guia didàctica del curs

Novembre 19, 2008

CURS:

Iniciació a la informàtica

DURACIÓ:

30 hores

Nº DE SESSIONS:

20 sessions de 1.5 hores

Nº ALUMNES

8 alumnes

OBJECTIUS

Al finalitzar l’acció formativa l’alumne serà capaç de:

– Conèixer el maquinari i perifèrics que composen un equip informàtic

– Conèixer el programari que pot tenir un equip informàtic

– Utilitzar de manera elemental el Sistema Operatiu
– Utilitzar de manera elemental el Processador de textos Microsoft Word
– Utilitzar de manera elemental el programari de navegació per Internet Internet Explorer/FireFox

– Utilitzar i gestionar el correu electrònic

CONTINGUTS:

S1 a S3
Importància de la informàtica a l’actual Societat de la informació
Primers passos amb l’ordinador
El teclat i el ratolí
Edició elemental d’arxius (NotePad) . Crear, desar, recuperar i modificar.
Gestió elemental de carpetes
Activitats de la 1 a la 9.

S4 a S8
Edició elemental d’arxius amb Word/Writer. Format
Activitats de la 10 a la 13.

S9 a S20
Presentació d’Internet. Navegadors, Págines Web.
Compte correu electrònix a gmail.com
Cercadors
Activitats de la 14 a la 20.

S21 (Reserva)

Messeger: hotmail i messenger

Activitat 21.

METODOLOGIA:

El formador introduirà breument els diferentes temes a tractar al llarg de cada sessió i presentarà/aportarà diferents exercicis pràctics per treballar els temes exposats.

El conjunt dels exercicis estaràn a disposició dels alumnes a la carpeta del curs que es desarà a la xarxa o a les màquines

RECURSOS:

Aquesta formació necessita:
– Un ordinador per alumne (SO Windows)

– Word o Writer

– Internet Explorer 6.o o sup. (ideal Firefox 2.5 o sup)

– Connexió a Internet (banda ampla)

– Impressora de grup

– Possibilitat de fer fotocòpies